Fotoreportaža “Gračaničko keranje”

Gračaničko keranje je jedan od najstarijih zanata u Bosni i Hercegovini. Preživjelo je i živi zahvaljujući čudesnoj vještini gračaničkih žena, koje iglom, koncem, žicom, spletom niti i motiva vezu neprolaznu umjetničku vrijednost.                                             Autor fotografija Darko Udovičić

galerija 10 jpg.galerija 11 jpg.galerija 12 jpg.galerija 8 jpggalerija 3galerija 4galerija 5galerija 7 jpggalerija6