Srednjoškolski centar Pale ponudio obrazovanje za modne krojače i galanteriste

Na Palama ima firma “Mraz” koja zapošljava više od 100 ljudi i izrazili su želju za ovim zanimanjima. Učenici bi praktičnu nastavu izvodili u njihovoj fabrici U Srednjoškolski centar “Pale” u školskoj 2020/2021. godini predviđen je upis 192 učenika u osam odjeljenja, a u ponudi je i novi smjer modni krojač i modni galanterista, rekao…