U BiH tokom februara ove godine nezaposlenost veća za 1,96 posto u odnosu na isti mjesec 2020.

U Bosni i Hercegovini je na 28. februar registrovano 410.776 osoba na evidencijama zavoda i službi za zapošljavanje. Broj nezaposlenih je manji za 2.251 osobu ili 1,02 posto u odnosu na mjesec ranije. Nezaposlenost je veća za 1,96 posto u odnosu na februar 2020.

Kako su saopćili iz Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 234.012 ili 56,97 posto su žene.

U odnosu na isti period prošle godine nezaposlenost u Bosni i Hercegovini je veća za 7.888 osoba ili 1,96 posto. Rast nezaposlenosti je uzrokovan, kako su ocijenili, smanjenom ekonomskom aktivnošću uslijed pandemije koronavirusa, te se nezaposlenost od početka pandemije povećala za 7.888 osoba ili 1,96 posto.

U februaru ove godine u odnosu na mjesec ranije nezaposlenost se smanjila u Federaciji Bosne i Hercegovine za 3.194 osobe ili 1,02 posto, u RS-u za 914 osoba ili 1,1 posto i u Brčko distriktu za 143 osobe ili 1,97 posto.

Struktura osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 28 februarom je slijedeća:

  • NKV 109.843 ili 26,74 posto, od toga 45.895 ili 25,96 posto muškaraca i 63.948 ili 27,33 posto žena;
  • PKV-NSS 6.844 ili 1,67 posto, od toga 3.395 ili 1,92 posto muškaraca i 3.449 ili 1,47 posto žena;
  • KV 130.603 ili 31,79 posto, od toga 69.719 ili 39,44 posto muškaraca i 60.884 ili 26,02 posto žene;
  • VKV 1.496 ili 0,36 posto, od toga 1.216 ili 0,69 posto muškaraca i 280 ili 0,12 posto žena;
  • SSS 118.300 ili 28,80 posto , od toga 43.185 ili 24,43 posto muškaraca i 75.115 ili 32,10 posto žena;
  • VŠS 7.070 ili 1,72 posto, od toga 2.507 ili 1,42 posto muškaraca i 4.563 ili 1,95 posto žene;
  • VSS 36.620 ili 8,91 posto, od toga 10.847 ili 6,14 posto muškaraca i 25.773 ili 11,01 posto žena.

U februaru je izbrisano ukupno 16.192 osobe sa evidencija službi zapošljavanja, od čega je 7.987 žena. Od ovog broja zaposleno je 9.045 osoba, od čega 4.679 žena.

Istovremeno je za 8.666 osoba prestao radni odnos, od čega 4.104 žene. Poslodavci su u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 2.147 novih radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u januaru 2021. godine, broj zaposlenih osoba iznosio je 809.667, a od toga je 349.753 žene. U odnosu na decembar 2020. godine broj zaposlenih osoba se smanjio za 0,5 posto, a broj zaposlenih žena se također smanjio za 0,5 posto.

Stopa registrovane nezaposlenosti za januar 2021. godine iznosila je 33,9 posto i u odnosu na decembar 2020. godine povećala se za 0,2 posto, saopćili su iz Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.

izvor: Klix

foto: Pixabay