OBAVIJEST ZA OBRTNIKE SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO

Od trenutka nastanka krize Obrtnička komora KS radi u kontinuitetu kako bi svojim članovima i obrtnicima obezbijedila mjere pomoći, koje bi im pomogle da prebrode ovaj krizni period.
OKKS radi u interesu svojih članova i svih obrtnika u kantonu, i predstavlja zakonom definisanog predstavnika obrtnika u komunikaciji prema Vladama i ostalim institucijama.
Dinamika rada Obrtničke komore Kantona Sarajevo koja je u saradnji sa svim kantonalnim komorama zajednički radila i dostavljala prijedloge mjera za obrtnike i privredu vezano za koronavirus preko Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine je:
• 16.03.2020.godine Preventivno djelovanje zbog koronevirusa (COVID-19) upućeno svim kantonalnim komorama
• 16.03.2020.godine Zaključak Obrtničke komore Federacije o setu obrtničkih i privrednih mjera zbog pandemije koronavirusa, upućeno Vladi FBiH, Federelnom minstarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, i svim medijima
• 18.03.2020.godine formirano Koordinaciono tijelo Obrtničke komore Kantona Sarajevo
• 18.03.2020.godine Problemi u poslovanju obrtnika izazvani koronavirusom na području Kantona Sarajevo, upućeno Vladi Kantona Sarajevo, Ministarsvu privrede KS
• 20.03.2020.godine predsjednik Obrtničke komore Federacije BiH Željko Babić dio tima Kriznog štaba privrednika koji je formiran od strane Privredne komore FBiH i Udruženja poslodavaca
• 23.03.2020.godine Krizni štab privrednika u FBiH razmatrao mogućnost e-mail potpisivanja peticije za poduzimanje mjera u privredi i obrtništvu koje bi ponovo uputio Vladi FBiH
• 25.03.2020.godine Vlada donijela Odluku za formiranje Koordinaciono tijelo za predlaganje mjera zaštite i oporavka privrede, poboljšanje položaja uposlenika i privrednika pogođeni krizom izazvanom pandemijom koronavirus
• 25.03.2020.godine Drugi set mjera za ublažavanje krize u obrtništvu i privredi izazvanih pojavom koronavirusom, upućenih Vladi FBiH, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
• 25.03.2020.godine Ministarstvo privrede (zbog hitnosti) se uvezalo sa Privrednom komorom KS koja je ponudila uputnik za poslodavce (pravna lica i obrtnici) kako bi bilo olakšano dostavljanje podataka koji će biti grupisani po sektorima i dostavljeni Koordinacionom odboru na razmatranje. Obrtnička komora Kantona Sarajevo dobijene podatke u vidu analize će dostavit Koordinacionom odboru.
• 27.03.2020.godine Drugi set mjera za ublažavanje krize u obrtništvu izazvane koronavirusom na području Kantona Sarajevo, upućeno Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo.
• 31.03.2020.godine Kako rješavanje predloženih mjera ne ide dinamikom kakvom bi trebalo ići ponovo je upuće apel obrtnika za hitnim rješavanje prioritetnih mjera upućen od Obrtničke komore FBiH prema Vladi FBiH i Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta i medijima.

Pozivamo obrtnike, koji se susreću sa problemima u poslovanju, plaćanju kredita ili režija da nam se jave. OKKS će nastaviti komunikaciju s Vladom KS kako bi doprinjela rješavanju ovih problema.
Kontakti:
• Tel: +387 33/212-645
• Tel./fax: +387 33/200-771
• E-mail: okks@bih.net.ba, info@okks.ba .