Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Općine Centar licima koja obavljaju obrtničke djelatnosti

U okviru mjera koje provodi Općina Centar na ublažavanju posljedica izazvanih pojavom koronavirusa, u rebalasnu budžeta obezbijeđeno je 300.000 maraka za podršku obrtnicima.

Shodno tome, 15. maja 2020. godine objavljen je Javni poziv za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava namijenjenih podršci fizičkim licima koji obavljaju obrtničke djelatnosti na području Općine Centar Sarajevo, a pogođeni su mjerama i odlukama za ublažavanje posljedica izazvanih pojavom koronavirusa. Javni poziv i prijavni obrazac dostupan je na web stranici Općine Centar u rubrici Konkursi i oglasi, a ostaje otvoren do 5. juna 2020. godine.

http://www.centar.ba/stranica/javni-pozivi-konkursi-i-oglasi

Finansijska sredstva će biti dodijeljena u maksimalnom iznosu do 2.500 maraka po prijavi, a namijenjena su za:

 1. a) ublažavanje ekonomskih posljedica i likvidnosti obrtničkih djelatnosti, prouzrokovanih pandemijom virusa COVID-19;
 2. b) nabavku alata, opreme i repromaterijala;
 3. c) unapređenje promocije proizvoda i usluga;
 4. d) druge aktivnosti vezane za održivost i razvoj djelatnosti.

Opšti kriteriji za dodjelu bespovratnih sredstva su:

 1. a) da je obrtnička djelatnost registrovana na području općine Centar Sarajevo;
 2. b) da se obrtnička djelatnost obavlja kao osnovno zanimanje;
 3. c) da je obrtničkoj djelatnosti obustavljen rad za vrijeme trajanja stanja nesreće, na osnovu mjera i odluka za ublažavanje posljedica izazvanih pojavom virusa COVID-19.

U javnom pozivu su navedeni i posebni kriteriji za bodovanje, kao što su namjena ulaganja sredstava, održana zaposlenost u periodu od 1. marta do 31. maja 2020. godine, broj zaposlenih i dužina poslovanja obrta.

Uz popunjen prijavni obrazac obavezno je priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju, ne stariju od šest mjeseci):

 1. a) Rješenje o osnivanju obrtničke djelatnosti, kao osnovno zanimanje, sa upisanom

djelatnošću i nazivom zanimanja – fotokopija;

 1. b) Dokaz o prebivalištu – CIPS prijava ili uvjerenje o kretanju izdato od MUP-a KS;
 2. c) Dokaz o otvorenom računu kod banke, koji se vodi na djelatnosti prijavitelja;
 3. d) Uvjerenje poreske uprave o uposlenim radnicima (Lista osiguranih uposlenika);
 4. e) Drugu dokumentaciju kao dokaz bodovanja u prijavnom obrascu.

Zahtjeve sa dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti poštom ili direktno na protokol Općine Centar, Mis Irbina 1. Zahtjevi se podnose Službi za finansije, privredu i LER sa naznakom: „Javni poziv za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava namijenjenih podršci fizičkim licima koji obavljaju obrtničke djelatnosti na području Općine Centar Sarajevo, a pogođeni su mjerama i odlukama za ublažavanje posljedica izazvanih pojavom COVID-19 virusa „NE OTVARAJ“ – Lot 1 ili LOT 2“.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu i lokalni ekonomski razvoj putem telefona na brojeve 033/562-468 i 033/ 562-347.

Općina Centar Sarajevo