PRODUŽEN ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SUBVENCIONIRANJE DOPRINOSA

”Obavještavaju se porezni obveznici da je Vlada Federacije BiH na 228. sjednici održanoj 02.07.2020. godine donijela Zaključak V. broj 960/2020, kojim se rok za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za socijalno osiguranje za mjesece april/travanj, maj/svibanj, juni/lipanj/2020. godine, u skladu sa članom 4. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/20) produžava do 20.07.2020.godine.”

http://www.pufbih.ba/v1/novosti/1835/produen-rok-za-podnoenje-zahtjeva-za-subvencioniranje-doprinosa?fbclid=IwAR25Z-UStTNMb0m8JOerge7xn39Dwy6JtadIFf7gBU0bsNlIeprpxGYdugc