Dva javna poziva poslodavcima

U tekućoj sedmici bit će objavljena dva javna poziva poslodavcima za učešće u realizaciji Programa mjera za podsticaj zapošljavanje i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2021. godini, najavila je ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Ivana Prvulović.

Ovim programima planirano je 180.378 KM za angažman 102 osobe u programu „Javni radovi PLUS“ i 1.048.800 KM za angažovanje 87 nezaposlenih osoba u programu „Program sufinansiranja zapošljavanja u javne zdravstvene ustanove i javne ustanove iz oblasti socijalne zaštite“ sa evidencije nezaposlenih JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“.

“Ovim programima nastavljamo naše aktivnosti usmjerene na povećanje stope zaposlenosti i angažovanje osoba koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo, a da pri tome imamo jasnu namjeru da pružimo pomoć poslodavcima i budemo dio rješenja kada je u pitanju podizanje nivoa usluga građanima Kantona Sarajevo u ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite, čistoće grada u zimskim uslovima, te kulturnoj i turističkoj ponudi u našem kantonu”, naglasila je ministrica Prvulović.

Iz JU „Služba za zapošljavanje KS“ su poručili da će i dalje raditi na smanjenju stope nezaposlenih, kreiranju programa i mjera i da će uvijek biti na raspolaganju i u službi građana Kantona Sarajevo.