Za sufinansiranje zapošljavanja i samozapošljavanje u FBiH izdvojen 61 milion KM

Za dva programa sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja u FBiH u ovoj godini putem Federalnog zavoda za zapošljavanje osigurana su sredstva u iznosu od 61 milion KM, a kojim se planira obuhvatiti 11.500 nezaposlenih osoba u FBiH.Za sufinansiranje zapošljavanja i samozapošljavanje u FBiH izdvojen 61 milion KM, a kojim se planira obuhvatiti 11.500 nezaposlenih osoba u…

Vodič za dobijanje oznake geografskog porijekla i tradicionalnih specijaliteta hrane u BiH

USAID Turizam i Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, pripremili su vodič za dobijanje oznaka geografskog porijekla i tradicionalnih specijaliteta hrane u Bosni i Hercegovini!Preuzmite vodič na sljedećem linkuhttps://fsa.gov.ba/…/objavljen-vodic-za-dobijanje…/ i kreirajte nove brendove autentičnih bh. proizvoda. Bosna i Hercegovina, zahvaljujući prirodnim resursima, biološkoj raznolikosti, pogodnoj klimi, te dugoj tradiciji u poljoprivrednoj proizvodnji i proizvodnji hrane,…