Vunom prede svoje snove

Prijedorčanka Milanka Pilipović Radulović je vunovlačarsku zanatsku radnju “Minaka” naslijedila od oca. Otac joj je, kaže, svojevremeno radio u rudniku, a radionicu je  kupio 1987. godine, sa idejom da “radi nešto što ne radi niko”. I Milanka danas radi što ne radi niko, ili u najmanju ruku – skoro niko. “Vunovlačarski zanat je, generalno rečeno,…