Svjetlana Marković, originalna primjena tradicionalnog veza

“Majka sam Isidore, Irine i Damjana. Po obrazovanju sam profesorica srpskog jezika, ali nisam nikada radila u struci. Više od dvije decenije radim u organizacijama diplomatsko-humanitarnog karaktera, trenutno kao menadžer administracije i finansija u jednoj nevladinoj organizaciji koja se bavi razvojem građanskog društva. A otkud ja u svemu ovome? Iz čiste ljubavi. Odrasla sam sa bakom Ljubicom, koja me naučila mnogo toga iz sfere ručnog rada, i to najviše  kroz igru i zabavu.  Zmijanjskim vezom sam se počela baviti prije dvije godine, kada je moja kćerka Isidora poželjela da na maturi nosi haljinu izvezenu zmijanjskim vezom. Isidora_matura2017-53231Tu želju je dobila 2014. godine, nakon izložbe Udruženja Duga, koja je bila organizovana povodom uvrštavanja zmijanjskog veza na UNESCO listu, kao prvog elementa  iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine koji je uvršten na svjetsku listu kulturne baštine.”

Ovako za Svijet zanata govori Svjetlana Marković, jedna od divnih, vrijednih, maštovitih žena koje smo posjetili u umjetničkoj galeriji Humanitarnog udruženja žena  “Duga” iz Banja Luke, a koje baštine tradiciju zmijanjskog veza. Svjetlanina priča je potvrda da su putevi do zanata različiti i interesantni, a sam zanat mnogo više od svakodnevnog posla i zanimanja.

Veliki izvor mogućnosti

Autentične motive zmijanjskog veza Svjetlana je, kaže, otkrivala i u muzeju.

“Pokrsnica je vrlo prisutna kao tehnika na cijelom Balkanu, pa je onda i ornamentika slična. A ja sam htjela da kad već vezem Zmijanjski vez motivi budu autentični. Naišla sam na sjajne saradnike u Muzeju Republike Srpske. Etnolog Danijela Đukanović mi je ustupila fotografije na osnovu kojih sam izabrala motive i uz konsultacije sa kolegicama iz Duge pomogle su mi da odaberem broj niti  koji ću koristi za vez na platnu. Izradila sam kćerki haljinu na lanenom platnu. Bila je vrlo zapažena. Poslije je kao unikatna uvrštena u muzejsku postavku. Tražeći načine da promovišem zmijanjski vez, ostvarila sam saradnju i sa jednim Aikido sportskim klubom borilačkih vještina. Kada su obilježavali 20 godina postojanja kluba, treneru, majstoru borilačkih vještina sam izvezla motive zmijanjskog veza na njegovom kimonu.  Kroz svoj atelje Fotini radim različite stvari. Na primjer, razvila sam i didaktički materijal na temelju zmijanjskog veza. U okviru nedavnog Kočićevog zbora, organizovana je kreativna radionica zmijanjskog veza za djecu i odrasle.”

Svjetlana kaže da se trenutno bavi dekomponovanjem postojećih motiva zmijanjskog veza i pravljenjem novih kompozicija, pri čemu svaki element zadržava svoju autentičnost.

“Zmijanjski vez sa svim svojim karakteristikama koje nosi, sa statusom svjetske kulturne baštine na UNESCO listi, sa tim mogućnostima da se kreativno izrazite izrađujući predmete, što ukrasne, što upotrebne vrijednosti, zaista mi je dao priliku da sublimiram sve svoje potrebe za očuvanjem vrijednosti, tradicije i identiteta” – zaključuje Svjetlana.

Autor: Darko Udovičić

(dozvoljeno prenošenje sadržaja uz obavezno navođenje izvora , autora teksta i fotografija)