Nova zanimanja: Besplatna prekvalifikacija i dokvalifikacija za nezaposlene osobe sa područja Općine Centar u iznosu do 2.000 KM

Ustanova za obrazovanje odraslih “Nova zanimanja” Sarajevo, po raspisanom Javnom pozivu Općine Centar Sarajevo, poziva nezaposlene osobe da se prijave za učešće u Programu prekvalifikacije i dokvalifikacije nezaposlenih osoba.

Pravo učešća u Programu imaju osobe prijavljene na evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevo sa prebivalištem na području Općine Centar i koje nemaju nikavih novčanih primanja.

Programi formalnog obrazovanja koji su na raspolaganju kandidatima su slijedeći:

• Medicinska sestra – tehničar

• Psiho gerijatrijska sestra – tehničar

• Stomatološka sestra – tehničar

• Poslovno – pravni tehničar

• Ekonomski tehničar

• Mašinski tehničar

• Građevinski tehničar

• Turističko hotelijerski tehničar

• Tehničar hortikulture

• Zidar-fasader

• Keramičar – podopolagač

• Moler – farbar

• Bravar

• Operater na CNC mašinama

• Zavarivač

• Vozač motornih vozila

• Rukovodilac građevinskih i pretovarnih mašina

• Kuhar

• Konobar

• Lugar

• Stolar

• Tapetar- dekorater

• Plinski i vodoinstalater

• Elektroinstalater

Uz prednje obavještavamo javnost da ova Ustanova ima akreditovane programe neformalnog obrazovanja, a koji ne ulaze u finansiranje po ovom javnom pozivu, ali su dostupni svim zainteresiranim licima tokom cijele godine, a to su:

• CNC operater

• Kazandžija

• Zlatar

• Izrađivač kožne galanterije

• Informatika

• Engleski jezik

• Njemački jezik

Ovi programi neformalnog obrazovanja za osposobljavanje kao Javno priznati programi su akreditovani od strane nadležnog Ministarstva, a radi se o osposobljavanju za gore navedena zanimanja.

Svi zainteresovani polaznici koji su završili osnovnu školu, srednju školu, višu ili visoku VSS bilo kojeg smjera mogu se javiti radi upisa u programe za navedena zanimanja u ovoj Ustanovi kao organizatoru obrazovanja odraslih.

Informacije o Programima formalnog, neformalnog obrazovanja i obuka kandidati mogu dobiti lično u Ustanovi za obrazovanje odraslih “Nova zanimanja” Sarajevo na lokaciji u ulici Hamdije Kreševljakovića 18/III ili pozivom na broj telefona 033/550-755.

Također, sve informacije o Programima nalaze se i na web lokacijama Ustanove: www.novazanimanja.ba, kao i cijeli tekst Javnog poziva Općine Centar.

Foto: pexels.com/@pixabay