Ministarstvo privrede KS: Objavljena konačna Lista obrtnika/zanatlija koji su ispunili uvjete za podsticaj

Na osnovu Uredbe o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata/obrta, a nakon provedenog žalbenog postupka, Komisija je utvrdila prijedlog liste podnosilaca zahtjeva/prijava koji ispunjavaju uslove i prijedlog liste podnosilaca zahtjeva/prijava koji ne ispunjavaju uslove, te su shodno navedenom objavljeni konačni rezultati ovog Javnog poziva.

Po isteku žalbenog roka, Komisija je pristupila analizi pristiglih prigovora, nakon čega je ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić donio Odluku kojom je utvrđena konačna lista obrtnika/zanatlija, kao i visina podsticajnih sredstava. 

Rezultati su objavljeni na web stranici Ministarstva privrede KS, na linku:

https://mp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/odluka_o_dodjeli_podsticajnih_sredstava_za_ocuvanje_i_razvoj_tradicionalnih_i_starih_zanata-obrta.pdf

Podsjećamo, Javni poziv za podsticaj razvoja i očuvanja tradicionalnih zanata/obrta objavljen je na web stranici Ministarstva i u dnevnom listu „Dnevni avaz“ 19. februara ove godine.

Rok za podnošenje zahtjeva bio je 30 dana, a u tom periodu pristiglo je ukupno 389 zahtjeva/prijava, od čega je na konačno odobrenoj listi 313 zanatlija/obrtnika.

Predviđena sredstva za realizaciju ovog javnog poziva iznose 250.000 KM.