Učinjeni novi koraci ka dualnom sistemu obrazovanja u KS

Predstavnici Ambasade Švicarske u BiH i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) su, nakon posjete Privrednoj komori Kantona Sarajevo, izrazili zadovoljstvo opredijeljenošću Privredne komore da preuzme važne zadatke na izgradnji sistema dualnog obrazovanja.

Komora je novi i važan partner u sistemu dualnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

Uvođenje dualnog obrazovanja predstavlja reformski proces u stručnom obrazovanju budući da podrazumijeva zajednički angažman više sudionika.

Pored Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS i stručnih škola, jednako važan je i angažman poslovnih subjekata koji u sistemu dualnog obrazovanja, nudeći mjesta za učenje, aktivno učestvuju u edukaciji učenika.

U zapadnoevropskim zemljama privredne komore igraju značajnu ulogu u sistemu dualnog obrazovanja vodeći računa o ugovorima o dualnom obrazovanju, edukaciji mentora kod poslovnih subjekata i certificiranju poslovnih subjekata kako bi se mogli priključiti sistemu dualnog obrazovanja.

Vodeći se primjerima dobre prakse iz Austrije, Njemačke i Švicarske, Kanton Sarajevo priprema propis koji će omogućiti velike reformske korake u ovoj oblasti.

Tokom protekle sedmice potpisan je Ugovor o lokalnom subvencioniranju Privredene komore Kantona Sarajevo. Aktivnosti predviđene ovim ugovorom značajno će ojačati kapacitete Komore za preuzimanje nove uloge i olakšati uvođenje dualnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

Podrška Vlada Njemačke i Švicarske realizira se u sklopu projekta „Stručno obrazovanje u BiH“, kojeg provodi GIZ.

Projekat podržava partnerske škole kako bi pružale i implementirale dualno stručno obrazovanje u skladu sa potrebama domaćeg tržišta rada, saopćeno je iz GIZ-a.

(FENA)