Prva konferencija pod nazivom “Dualno obrazovanje u Kantonu Sarajevo u okviru srednjeg stručnog obrazovanja”

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, u saradnji sa ambasadama Švicarske i Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini, te GIZ-om, organizuje Prvu konferenciju pod nazivom “Dualno obrazovanje u Kantonu Sarajevo u okviru srednjeg stručnog obrazovanja”.

Konferencija će se održati sutra, /srijeda/, 27. oktobra 2021. godine, sa početkom u 11:00 sati, u Hotelu Hills.

Cilj Konferencije je predstavljanje Nacrta zakona o dualnom obrazovanju, te uloga institucija, ustanova i organizacija prilikom njegove implementacije.

Ova konferencija bit će prilika za razmjenu dosadašnjih iskustava, ali i za analizu svih izazova i prednosti koje donosi Zakon o dualnom obrazovanju.