Za podršku mladima Kantona Sarajevo u samozapošljavanju odabran 41 biznis plan

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je, u okviru Godišnjeg plana provođenja Programa razvoja male privrede, tokom jula 2021. godine objavilo je javne pozive za 11 pojedinačnih programa.

Posebna pažnja je posvećena programu podrške mladima u osnivanju startup poslovnih subjekata za koje je Komisija za izbor korisnika poticajnih sredstava objavila Preliminarni prijedlog korisnika i iznose poticajnih sredstava po ovom programu.

“Ministarstvo privrede KS-a je, prepoznavajući značaj pružanja podrške razvoju poduzetništva i osnivanja novih i perspektivnih kompanija na području Kantona Sarajevo, i ove godine je kreiralo program za podršku samozapošljavanja mladih. Na javni poziv za ovaj program prijavilo se 103 aplikanta, dok je Komisija ocijenila da je 41 biznis plan zadovoljio uvjete i kriterije Javnog poziva”, kazao je Delić.

Preliminarnim prijedlogom predviđena ukupna sredstva za odobrene poslovne planove izabranih korisnika poticajnih sredstava su 742.752,34 KM, od čega su 595.152,34 KM poticajna sredstva po odobrenim biznis planovima, a 147.600 KM je predviđeno za finansiranje minimalne neto plate za prvih šest mjeseci rada, kao i poreza i doprinosa i ostalih naknada u iznosu od 600 KM mjesečno.

“Ukoliko poredimo ovu godinu s prethodnom, mislimo da je ove godine doista dobar odziv mladih na javni poziv, kao i broj aplikanata koji su zadovoljili uvjete javnog poziva. Naime, u 2020. godini broj prijavljenih bio je daleko manji i po objavljenom Javnom pozivu zaprimljena je ukupno 41 prijava, dok su ugovori o dodjeli poticajnih sredstava zaključeni i potpisani s 21 aplikantom”, kazao je Delić.

Preliminarni prijedlog korisnika poticajnih sredstava za program podrške mladima u osnivanju startup poslovnih subjekata za 2021. godinu dostupan je na linku.