Jusuf Duraković: BiH fali bravara, a ne inžinjera, ali djeca žele da…

Moramo školovati kadrove za potrebe države, kazao je Duraković

Jusuf Duraković, rektor Univerziteta u Zenici, za naš list govori o domaćim i međunarodnim projektima, podmlađivanju kadra i potrebama tržišta rada.

DA LI JE NAŠA DRŽAVA VEĆ U SITUACIJI DA MORA UVOZITI RADNU SNAGU, A DA OPET IMAMO NA BIROU VEĆI BROJ ONIH ČIJA ZANIMANJA NISU VIŠE TRAŽENA?

– Svi univerziteti vode brigu o upisivanju u skladu sa potrebama kadrova za tržište rada. Nećemo imati problema toliko sa ovim visokoobrazovanim kadrovima koliko ćemo imati problema sa običnom radnom snagom. Jer, nećemo imati izvršioce, nećemo imati bravara, montera, glodača, operativaca na CNC strojevima, tesara, građevinaca…

PROCJENE

Naš univerzitet je uglavnom koncipiran za potrebe Srednjobosanskog i Zeničko-dobojskog kantona, a oba kantona su primarno naslonjena na metalopreradu.

To znači da moramo školovati kadrove za potrebe države, za potrebe tržišta u metalopreradi. Ne isključujem potrebu da se obrazuju kadrovi u društvenim naukama za potrebe javne uprave, za gradove, za općine, za sudove… Je li kvota odgovarajuća potrebama ono što mi sada upisujemo? Mislim da nije. Zašto? Kad napravite analizu na birou za zapošljavanje, možete vidjeti da tamo ima najviše nastavnika razredne nastave, socijalne pedagogije, da ima pravnika i ekonomista. Ima i inžinjera mašinstva, metalurgije i hemije, ali je to drastično manje. Jedino na birou nemate ljekara i elektroinženjera. Ako bismo uzeli tu informaciju sa biroa rada kao jedinu relevantnu, onda faktički ne bismo trebali imati nikako obrazovanja. Ako imamo 100 pravnika na birou, je li to znači da ne trebamo upisivati pravo? Roditelj želi da mu dijete završi pravni fakultet. Dijete je u svojoj glavi shvatilo da želi studirati pravo. Ako mu mi to ne nudimo, on će otići u Travnik, završiti pravni fakultet tamo, doći će ovdje i mi ćemo ga zaposliti na budžet. A mi ćemo školovati kadrove za Njemačku ili za neku drugu zemlju. Moramo voditi brigu o minimumu, procijeniti koliko treba određenih kadrova za potrebe države. Univerzitet bi trebao sagledati koji su to novi studijski programi koje treba upisivati da bi ta djeca kad ga završe stvarno mogla naći posao za najviše godinu.

KAKVA JE SITUACIJA S PROJEKTOM EU HORIZON?

– To je bio splet nekakvih proceduralnih grešaka, da su nam na Rektorsku konferenciju u vezi sa angažmanom eksperata dostavljeni stari spiskovi. Konstatovano je da su ti spiskovi od prije desetak godina i samo su se copy-paste prenosili. Niko nije vodio računa o tome da su došli novi kadrovi, mlađi ljudi i da trebaju oni dati svoje mišljenje. Nemam informacija da je na Rektorsku konferenciju ili UNZE išta novo stiglo u vezi s tim. Imam usmenu informaciju da ćemo morati spisak revidirati sa novim imenima, s ljudima od struke, od znanja. Mi ćemo dati svoje nove prijedloge.

U PLANU JE IZGRADNJA NOVIH ZGRADA NEKIH OD FAKULTETA?

– Utopljavanjem objekata na našem univerzitetu stvaraju se pretpostavke da UNZE liči na jedan kampus. Trenutno su u toku utopljavanje Metalurško-tehnološkog, Mašinskog i Filozofskog fakulteta, Rektorata UNZE i čitaonice Instituta “Kemal Kapetanović”. Nama je cilj da kroz zamjenu stolarije, kroz utopljavanje objekata uštedimo energiju za potrošnju. Sljedeći projekat je izrada studije načina zagrijavanja kampusa. Želimo imati zaseban sistem zagrijavanja svih prostora u kampusu. Prioritet je izgradnja zgrade u kojoj će biti smješteni Politehnički i Mašinski fakultet. Filozofski fakultet bismo preselili u sadašnje prostorije Mašinskog fakulteta. Želimo osmisliti sadržaje za naše studente u kampusu, da imaju restoran u kom će se hraniti po povoljnim cijenama, da imaju mogućnost negdje da se odmore.

BILO JE PROBLEMA PRILIKOM ANGAŽMANA ASISTENATA. DA LI SE TO RIJEŠILO?

– Moram se pohvaliti da će UNZE riješiti pitanje angažmana asistenata. Do kraja akademske godine devet nastavnika treba otići u penziju. Njihova mjesta ćemo popuniti asistentima.

PODMLADAK

Podnio sam zahtjev resornom ministarstvu da se odobri prijem devet asistenata, mladih ljudi, putem konkursa na ime onih koji odlaze u penziju, jer su sredstva u budžetu već planirana za budžetsku godinu. Usmeno mi je data saglasnost za to, a rezultat očekujem za mjesec. Na sastanku sa premijerom ZDK-a iskazana je potreba za angažmanom još 25 asistenata. Vlada je obezbijedila 550.000 KM koje čekaju na stolu za to. Idemo sa konkursom za angažman novih 25 asistenata. To je ogroman potencijal, 34 asistenta, kojima će se kadrovski podmladiti Univerzitet.

Izvor: Oslobođenje