Podrška samozapošljavanju mladih i unapređenju poduzetništva na području općine Centar

Općina Centar je u srijedu 16. juna 2022. godine objavila Javni poziv za realizaciju programa poticaja samozapošljavanja mladih i unaprjeđenje poduzetništva iz sredstava budžeta Općine Centar Sarajevo za 2022. godinu.

Tekst javnog poziva kao i prijavni obrazac je objavljen na web stranici Općine Centarhttps://www.centar.ba/stranica/javni-pozivi-euprava, (rubrika Javni pozivi, konkursi i oglasi), kao i u Dnevnom avazu u izdanju od 17. juna.

Poziv je namijenjen mladima do 35 godina života sa područja općine Centar koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ i koji planiraju registrovati i razvijati svoj biznis na području ove općine.

Na ovaj način Općina Centar želi pružiti mogućnost poticaja poduzetništva i samozapošljavanja svim mladim osobama sa Centra kroz stručnu podršku (trening i mentorstvo) i sufinansiranje troškova pokretanja i razvoja vlastitog biznisa. Visina bespovratnih sredstava po uspješno ocijenjenom poslovnom planu iznosi do 30.000 KM.

Ukupan iznos predlaže komisija na osnovu ocjene opravdanosti troškova poslovnog plana, na osnovu čega općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava.

Zahtjevi/prijave se podnose u zatvorenoj koverti na protokol Općine Centar Sarajevo (Mis Irbina 1) ili preporučeno putem pošte na adresu: Općina Centar Sarajevo,

Služba za lokalno-ekonomski razvoj i mjesnu samoupravu, sa naznakom „Javni poziv za realizaciju programa poticaja samozapošljavanja mladih i unaprjeđenje poduzetništva iz sredstava Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2022. godinu“.

Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana objave.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.