Slobodanka Popović, “Ljbilje” Ljubinje

Prenosimo nekoliko interesantnih priča sa USAID platforme

„Žene peduzetnice i organizacije poljoprivrednika koje vode žene imale su stalan problem u pronalaženju odgovarajuće obuke i tehničke pomoći. Dolaskom USAID-a, mogućnosti i šanse za žene preduzetnice su se znatno povećale. Saznanje da postoji prijateljska organizacija koja će me pratiti i podržavati moje poslovanje, dalo mi je krila da hrabrije krenem u poslovne poduhvate.
Saradnja sa USAID-om temelji se na znanju, međusobnom razumijevanju i visokim profesionalnim standardima. Zato je uspjeh moguć, a posebno sam zadovoljna radom sa tehničkim osobljem Agencije koje je bilo odgovorno za svaki posao koji je organizacija dodijelila. Iskustvo stečeno u radu sa USAID-om nagnalo me je da na poslovanje gledam drugačije, posebno u dijelu promocije i marketinga. Naši mali proizvođači i poduzetnici ovaj segment zanemaruju ili jednostavno previđaju, a saradnja sa USAID-om pokazuje da takav pristup treba promijeniti.
Napredak postignut u saradnji sa USAID-om ogleda se u unapređenju proizvodnje i prodaje, efikasnijem korištenju vremena i radne snage, povećanju prihoda i tržišnoj konkurentnosti. Takođe je veoma važno da se ova pomoć može iskoristiti za vraćanje povjerenja domaćih kupaca u domaće proizvode. To se pokazalo ključnim u ovo vrijeme pandemije, kada se svaka zemlja oslanja na svoju ekonomiju, a posebno na svoju poljoprivredu.
Potrebno je više partnerskog rada kako bi se poboljšalo i ojačalo finansijsko stanje poljoprivrednih proizvođača , što uključuje sticanje višeg nivoa profesionalnih i novih znanja putem obrazovanja proizvođača. Takođe, potrebno je osigurati kontinuirani uticaj na relevantne institucije vezano za unapređenje i stabilnost poljoprivredne politike po pitanju podsticaja. “