Tomislav Puđa-EKO Sir Puđa, Livno

Prenosimo nekoliko interesantnih priča sa USAID platforme

„Odrastajući s bakom, djedom i roditeljima koji su se bavili mljekarstvom, naučio sam tajne uspješne proizvodnje vrhunskog sira prema receptima koje su Austro-Ugari prije više od stotinu godina donijeli u Livanjsku regiju.
Kad je moja porodica 2001. godine pokrenula mljekaru, bili smo prisiljeni kupovati samo rabljenu opremu, a o novoj nismo ni razmišljali – bila nam je preskupa i činila se nedostižnom. Međutim, podrška USAID-a potpuno je promijenila naša očekivanja i ohrabrila nas da smjelo planiramo nove investicije.
Ta je podrška uvijek bila osmišljena na način da smo je mogli prilagoditi našim potrebama, te smo zahtjeve mogli ispuniti bez problema. Uspjeli smo značajno poboljšati kvalitet sirovog mlijeka koje kupujemo od lokalnih proizvođača jer smo, zahvaljujući podršci USAID-a, izgradili bolje uvjete za pravilno skladištenje mlijeka na terenu te kontrolu njegovog kvaliteta u mljekari. Poboljšali smo kvalitet naših proizvoda, a kupovinom nove opreme stvorili smo uslove za bolje korištenje nusproizvoda, kao i bolje upravljanje otpadnim vodama. Ubrzo smo, opet uz podršku USAID-a, počeli izlagati svoje sireve na međunarodnim takmičenjima. Osvojili smo brojne nagrade, uključujući i zlatnu medalju na Međunarodnom sajmu sireva u Austriji.
Naša saradnja sa USAID-om može biti dobar primjer modela podrške koji je uspješan i primjenjiv u poduzetništvu u Bosni i Hercegovini. Podrška koju smo dobili omogućila nam je da poboljšamo kvalitet naših proizvoda i tako steknemo povoljniju tržišnu poziciju na izvoznim tržištima. Kao domaći proizvođač trenutno sav profit ulažemo u dalje poboljšanje kvalitete proizvoda od kupovine nove i modernije opreme, do podrške našim kooperantima, pomažući time stvaranje boljih uslova za život u našoj lokalnoj zajednici. “