Održan forum posvećen poboljšanju stručnog obrazovanja mladih u BiH

Forum o tehničkom stručnom obrazovanju i obuci (TVET) je održan danas, a podržali su ga Švicarska, Njemačka, Austrija, kao i nekoliko evropskih i međunarodnih institucija.

Kako su saopštili iz Ambasade Švicarske, s predstavnicima vlasti i drugim zainteresovanim akterima je razgovarano o važnosti važnosti kvalitetnog tehničkog stručnog obrazovanja i stvaranju boljih prilika za posao za mlade.

Bila je ovo prilika za raspravu o, kako su naveli, prioritetima i aktivnostima koje partneri na svim nivoima vlasti, privatni sektor, škole, donatori i međunarodni razvojni partneri poduzimaju kako bi TVET u Bosni i Hercegovini odgovarao potrebama tržišta rada, te podstakao zapošljivost i uključivanje mladih kako bi se stvorile prilike za bolju budućnost i prosperitet društva kao cjeline.

Da bi istakli, kako su naglasili, svoju posvećenost bližoj saradnji i koordinaciji u TVET-u, članovi koordinacione grupe donatora su razvili zajedničke poruke o politikama u tehničkom stručnom obrazovanju, a kao rezultat dugogodišnjeg iskustva u pružanju podrške efikasnom TVET-u širom svijeta.

Tri najvažnija principa

Ove poruke definišu, kako su potcrtali, zajedničke principe budućeg rada i tri glavna “akceleratora”.

Prvi je prelazak sa teorije učenja samo u školama na praktično učenje zasnovano na kompetencijama na poslu i u školi. Drugi je puni angažman privatnog sektora u definisanju profila zanimanja i dizajniranju nastavnih planova i programa uspostavljanjem tročlanih savjetodavnih vijeća. Treći akcelerator se odnosi na prelazak sa jednokratnog učenja na kontinuiranu obuku i profesionalni razvoj mentora i nastavnika.

Veliki problemi po okončavanju školovanja (Foto: Ambasada Švicarske)

Poruke i principi angažmana, kako su obrazložili, podijeljeni su sa zainteresiranim stranama u TVET-u u Bosni i Hercegovini tokom 2020. godine. 

Ovaj online forum bio je prilika da se, kako su ocijenili, sa vlastima i partnerima razmotre njihovi stavovi o ovim principima.

“S donatorske strane, svi smo posvećeni zajedničkom radu na ovim pitanjima, vodeći računa da se naši napori međusobno dopunjuju. Također ćemo istražiti kako možemo poboljšati međusobnu koordinaciju. Ali ne želimo stati na tome. Također, želimo ojačati koordinaciju sa predstavnicima vlasti i partnerima u zemlji. Današnji forum stoga je poziv vama da se uključite u dijalog o TVET-u i tri spomenuta područja politika koja, vjerujemo, mogu ubrzati tekuće reforme”, poručio je učesnicima švicarski ambasador Daniel Hunn na otvaranju foruma.

Državna vlast se obavezala na poboljšanje obrazovanja

Napomenuli su da je u važnom koraku ka EU integracijama, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nedavno usvojilo novi strateški dokument za područje stručnog obrazovanja i obuke “Poboljšanje kvaliteta i relevantnosti stručnog obrazovanja i obuke u Bosni i Hercegovini – Na osnovu Zaključaka iz Rige (2021-2030.)”.

Ovaj dokument, kako su istakli, u velikoj mjeri pokriva važne elemente zajedničkih poruka donatora.

“Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je zajedno s nadležnim obrazovnim vlastima i drugim relevantnim partnerima snažno opredijeljeno implementaciji Zaključaka iz Rige koji će doprinijeti jačanju kvalitete i relevantnosti stručnog obrazovanja i obuke, utjecati na ekonomski rast i razvoj zemlje i, najvažnije, povećati zapošljivost prvenstveno mladih. Obaveza nam je omogućiti mladima dostupno i kvalitetno obrazovanje i šanse jednake onima koje imaju njihovi vršnjaci u razvijenim evropskim zemljama. Vođeni time, kontinuirano radimo i radit ćemo na približavanju evropskim standardima u obrazovanju”, rekla je Ankica Gudeljević, ministrica civilnih poslova.

Velike poteškoće prilikom zapošljavanja

Poruke donatora i inicijative predstavnika vlasti u Bosni i Hercegovini razvijene su u kontekstu, kako su naveli, vrlo izazovne situacije na tržištu rada za mlade u Bosni i Hercegovini. 

U Ambasadi Švicarske su podsjetili da je nedostatak kvalifikovane radne snage u ekonomiji, a posebno kod malih i srednjih preduzeća, postao presudni faktor koji ograničava ekonomski rast i koči direktna strana ulaganja koja su prijeko potrebna u Bosni i Hercegovini. 

Mladi ljudi koji ulaze na tržište rada nakon završenog stručnog obrazovanja tj. srednje škole suočavaju se s ogromnim poteškoćama u pronalaženju posla u svojoj profesiji. 

Neusklađenost između potražnje i ponude na tržištu rada u velikoj se mjeri može pripisati slabim performansama, neefikasnosti i niskom kvalitetu sistema stručnog osposobljavanja u zemlji. Srednje škole ne pružaju kvalifikacije za posao koje su u skladu sa zahtjevima tržišta rada, saopštili su iz Ambasade Švicarske.

Forum su podržali i predstavnici EU, Međunarodna organizacija rada (ILO), Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropske trening fondacije (ETF).

izvor: Klix