Kulturna misija književnog prevodioca/Le rôle culturel du traducteur littéraire


Da li je književno prevodilaštvo umjetnost ili samo zanat? Kakva je misija prevodioca: samo posrednička ili i kreativna? Koja je mjera njegove kreativnosti?

Ovo je najava interesantnog događaja (okruglog stola) koji će se održati 4. aprila u 17 sati u prostorijama Francuskog instituta u Sarajevu.


Učesnici: Vladimir Pavlović, Françoise Wuilmart, Daniele Petruccioli, Guiseppe Girimonti Greco
Obavezna prijava: mirela@publika.co.ba

Događaj organizuje Fondacija Publika u partnerstvu sa Francuskim institutom.

Foto: pexels Min An